Alleen het onderwijs kreeg ik niet onder de knie

Als rasechte techneut heeft hij in verschillende situaties met praktisch werk mensen geholpen. Ik heb een 100-jarige onderneming voortgezet en door de bouwcrisis geloodst en als raadslid burgers en ambtenaren nader tot elkaar gebracht. Ik heb ook een tijd techniekonderwijs gegeven aan een MBO. Alleen de bureaucratie in het onderwijs was te ondoorgrondelijk om dat…

Lees meer